КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

МИСИЯ
НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да осигурим комплексни софтуерни решения и IT консултантски услуги на най-високо професионално ниво, следвайки съвременните технологии и тенденциите в областта.

Ние се фокусираме върху иновативни решения, разработени за нуждите на всеки отделен клиент, съобразени с установените в организацията бизнес процеси, международни стандарти и регулации и утвърдени световни практики.

Постоянното повишаване на квалификацията на нашите специалисти, на техните теоретични знания, практически опит и мотивация са основна предпоставка за успеха на фирмата в днешния динамичен конкурентен пазар.