КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM: +395 888 59 60 60
e-mail:office@gallus.bg

ЗА НАС

Фирма Галлус е основана през 1991 г. От 1997 фирмата успешно развива и своето IT направление за разработка и внедряване на софтуерни решения.

Като проектно-ориентирана компания, Галлус разполага с малък, висококвалифициран екип от IT специалисти и софтуерни разработчици. Благодарение на дългогодишно сътрудничество с партньорски фирми и freelancer-и, привличани на проектна база, сме в състояние да изпълним и по-комплексни и мащабни задачи. Следвайки тази философия предлагаме гъвкавост и висок професионализъм, характерни за нашата компания, като отговаряме в най-пълна степен на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Благодарение на постоянното проучване и удовлетворяване на индивидуалните изисквания и потребности, постигаме основната цел, залегнала в политиката на компанията - просперитетът на нашите клиенти и партньори и по този начин – и нашия собствен.

 
ДЕЙНОСТИ

Софтуерни решения
• Изготвяне на идеен проект и функционални изисквания, съгласно съществъващите бизнес процеси и структура в организацията
• Проектиране, разработка, оптимизация, интеграция и поддръжка на специализиран софтуер
• Изготвяне на документацията
• Обучение на персонал
• Поддръжка и развитие

GDPR и защита на информацията
• Анализ за съответствието с Регламент (EC) 2016/679 и ISO/IEC 27001
• Изготвяне на препоръки и насоки за привеждане в съответствие с GDPR
• Обучение на персонал

Системи за информационен мениджмънт
• Внедряване на системи за информационен мениджмънт за малки и средни предприятия и интеграция със съществуващи в това число ERP, CRM, BI, PM & Resource Planning и др.
• Планиране и изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура