КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ПОРТФОЛИО
ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ

Галлус ООД разработва и поддържа собствена Head-end система за “smart metering“ под търговското наименование Gas Telemetry v 2.1 за дистанционно събиране, обработка и съхранение на телеметрични данни.

Приложението подлежи на интеграция за електроразпределителни дружества и оператори на водопреносни системи.

Приложението е подходящо за изготвяне на отчети и бизнес анализи, както и за управление и диагностика в реално време на мрежата на ютилити компанията.

Галлус ООД предлага на своите клиенти използването на приложението и като облачна услуга, с цел намаляване на разходите и улеснена за дружествата поддръжка. Детайлна презентация на приложението може да бъде свалена от тук

Презентация на Gas Telemetry v 2.1 (PDF, 2.26MB)